Blog door Nicole Smolenaers

hartstof voorbij denken vind je liefde

maart 2022

‘when you feel powerless it’s because you stopped listening to your own heart, that’s where power comes from’ ― Gianni Crow
Door allerlei gebeurtenissen in de wereld en in mijn leven, denk ik de laatste tijd meer na over hartstof. Wat leeft er werkelijk in mij en krijgt dat voldoende ruimte? Mijn zakelijke pay-off ‘zuivere taal’ is heilig voor mij. Maar leef ik dat echt - altijd - vanuit mijn diepste essentie? Wanneer handel ik puur uit liefde en wanneer komt mijn ego om de hoek kijken? Waar is mijn hart leidend en waar neemt mijn hoofd de regie over? Kan ik mijn hart nog verder opengooien? Nog beter zuivere verbinding maken?

Alles is liefde en liefde is alles! Vroeger vond ik dit zo’n dooddoener. Lekker makkelijk, dacht ik dan en er popte meteen legio mitsen en maren in me op. Terwijl ik nu de reikwijdte van dat zinnetje steeds beter begrijp. Op zielsniveau is alles puur, onvoorwaardelijk en tijdloos. Een (ge)open(d) hart vol liefde, dat is alles wat telt.

Als het erop aankomt hebben geld, status, prestaties en bezittingen geen enkele waarde (hiervan nemen we niets mee als we deze wereld verlaten). Kennis, studieniveau en diploma’s hebben eveneens niet echt betekenis. Het zijn allemaal zaken die ons een goed gevoel geven. Ons ego voeden. Meestal tijdelijk, want als er diep van binnen een leegte of angst zit, kunnen we die hiermee niet wegnemen.

de motieven van het hart

Om te (kunnen) voelen hoeven we helemaal niet te denken of iets te bewijzen. Ons brein is bedoeld om de motieven van het hart te begrijpen en deze om te zetten in actie. Nooit om haar wijsheid te overrulen, want ons hart klopt!

Waarom vinden we het allemaal dan zo lastig om blindelings ons hart te vertrouwen? Waarom zit het denken zo in de weg? Als het hart een impuls geeft, gaan we die eerst met het verstand toetsen. Allerlei scenario’s, aannames, belemmerende gedachten en overtuigen passeren de revue, waardoor het voelen meteen vertroebeld raakt.

Wanneer we de ui laag voor laag pellen, komen we tot de conclusie dat alle keuzes die wij uiteindelijk maken, alle acties die we wel of juist niet zetten, zijn gebaseerd op angst of op liefde. Bottom line zijn dat de twee drijfveren!

kiezen voor angst of liefde

De twee drijfveren waarmee we nu massaal geconfronteerd worden. Zowel in onze binnenwereld als buitenwereld. Als wereldwijd collectief zitten we middenin de overgang naar een hogere frequentie in bewustzijn. De grote energieshift van 3D naar 5D, van hoofd naar hart, van denken naar voelen, van ego naar zijn, van angst naar liefde (als we dit enigszins willen benoemen).

Angst probeert te beheersen, te manipuleren. Angst is co-dependent en begeeft zich in de schaduw; het verbergt, verstopt, verleidt, misleidt, vlucht et cetera. Terwijl liefde observeert met compassie, vanuit empathie. Liefde is volledig vrij en geeft licht; het expandeert, deelt, heelt, onthult en opent. Liefde is!

Alles is liefde. Alles is energie. Dus alles heeft ook een trillingsfrequentie. Als wij onderling contact maken vanuit onze hartfrequentie is de energetische interactie optimaal. Al het andere wordt dan ondergeschikt aan deze zuivere verbinding.

bewustzijnsniveaus of energiefrequenties

Misschien heb je ooit gehoord van de scale of consciousness van David R. Hawkins. Hij heeft een bewustzijnsschaal ontwikkeld met zeventien levels (oftewel energiefrequenties) die elk samenhangen met specifieke emoties, gedrag, gedachten, overtuigingen, attitudes en wereldbeelden. Bovenin zijn vrede, vreugde en liefde de krachtigste energiefrequenties, variërend van 600 tot 400 hertz (Hz). De trilling van boosheid is 150 Hz, van angst 100 Hz en helemaal onderin bevindt zich schaamte met 20 Hz.

Wanneer onze energie een hoge vibratie (trilling) uitzendt, trekken we automatisch gelijkgestemde energieën aan. We worden een magneet voor dat wat resoneert met deze frequentie. Als onze radio is afgestemd op radiofrequentie 8FM kunnen we geen verbinding maken met radio 3FM; we horen niet wat daar gezegd/gespeeld wordt en vice versa. De individuele energetische frequentie is de sleutel tot alles.

Dit betekent niet dat we emoties uit lagere trillingsfrequenties moeten negeren of wegdrukken. Juist door ze te ervaren en te voelen, worden we ons ervan bewust en kunnen ze constructief gebruiken om ons bewustzijn te verhogen. Uiteraard wisselen we regelmatig van bewustzijnsniveau. Soms een aantal keren per dag. De uitdaging is om je hier bewust van te zijn en je ‘normale staat van (bewust)zijn’ met liefde en zachtheid te verhogen.

let’s sparkle & shine

Hoe meer we vanuit vertrouwen en acceptatie leven, hoe meer liefde we ervaren en hoe sterker we, vanuit hogere trillingsfrequenties meer gewenste situaties aantrekken. Als we allemaal zonder terughoudendheid ons hart volgen en ons licht laten schijnen (vanuit ons eigen midden/alignment) zullen steeds meer harten opengaan en kunnen we ons verenigen in onvoorwaardelijke liefde. Let’s start a sparkle to light up the whole f#cking universe!

frequentie verhogende tips:

   • eet gezond met verantwoorde, lichte maaltijden

   • mediteer regelmatig op jouw eigen manier

   • spreek liefdevolle intenties en gevoelens uit

   • schrijf, schilder, zing, dans en speel (ben creatief)

   • ga naar buiten, verbind je met de natuur

   • probeer nergens over te oordelen (ook niet over jezelf)

   • stel je open/voel de verbinding met de aarde en de kosmos

  Nicole

  ‘you cannot find your soul with your mind, you must use your heart’ ― Gary Zukav