Blog door Nicole Smolenaers

inner unity, de weg naar nieuwetijdsliefde

oktober 2022

‘unity with another person can only be achieved when you’ve found unity within’ ― NIQUI
We horen steeds vaker over de grote transitie waarin we ons bevinden. De transitie naar een hogere frequentie, een hoger bewustzijn. De overgang van macht en controle (ego) naar liefde en vertrouwen (hart), naar de mensheid in harmonie. Parallel hieraan komt steeds meer informatie aan het licht over zielsliefde, nieuwetijdsliefde, tweelingzielen. Logisch, want als wij massaal afstemmen op een andere trilling betekent dat ook dat liefdesrelaties een nieuwe vorm krijgen. Onze (klein)kinderen zullen zich anders met elkaar verbinden. Vanuit alignment. Vanuit het hogere zelf.

We kennen allemaal de term soulmate, zielsverwant. Zonder tastbaar bewijs kunnen we ons sterk verbonden voelen met een ander; alsof we die persoon al ons hele leven kennen, elkaar zonder woorden begrijpen. Meestal hebben we dan een ziel ontmoet die we (her)kennen uit een ander leven of in ieder geval uit dezelfde zielengroep. We maken contact op zielsniveau.

Tijdens ons leven ontmoeten we allemaal zielsverwanten die ons triggeren (oude) thema’s op te lossen, helpen onze zelfliefde te vergroten of talenten te ontwikkelen en ons zo dichter bij ons authentieke zelf brengen. Een soulmate hoeft echter geen liefdespartner te zijn. Wel is er altijd sprake van een instant connection. Hij/zij komt in ons leven als familielid, partner, vriend(in), collega of tijdelijk contact om ons inzicht te geven in onze patronen, overtuigingen en blokkades. Kortom, een prachtige hulpbron in ons persoonlijk bewustwordingsproces.

frequentie van liefde en vertrouwen

Omdat we (vanuit het hogere zelf gezien) geen vreemden zijn, vindt deze verbinding automatisch plaats op een hogere frequentie van liefde en vertrouwen. We voelen weinig tot geen behoefte om deze verbinding in te kaderen of te domineren, omdat angst (ego) een veel minder bepalende rol speelt. We ontmoeten elkaar als twee individuen die op dezelfde golflengte zitten. Gelijkwaardig. Zuiver. In feite kunnen we dat zien als een eerste stap richting het nieuwe tijdperk, de frequentie vanwaaruit we ons allemaal – in ieder geval de komende generaties – gaan verbinden.

Wanneer we de verbinding met onszelf herstellen, bereiken we mentaal, emotioneel en spiritueel onze volle potentie. Door trouw te blijven aan onze individualiteit krijgt het overrulend ego geen ruimte meer en zijn we in staat tot onbaatzuchtige liefde. Dan verbinden we ons vanuit de binding met onszelf (zelfliefde), vanuit intentie en vertrouwen, zonder de ander te (willen) veranderen, te overheersen of te manipuleren. Zonder onze eigen angsten en onzekerheden op de ander te projecteren. Onvoorwaardelijke liefde geeft zonder iets terug te verwachten. Want, liefde is vrij en geeft licht; het expandeert, deelt, heelt, onthult en opent. Liefde is vrijheid en de essentie van toekomstige relatievormen (nieuwetijdsliefde) is vrijheid.

de pioniers voor nieuwe liefdestemplates

De weg voor deze nieuwe liefdesrelaties wordt, naast alle wereldwijde gebeurtenissen en verschuivingen, vrijgemaakt door tweelingzielen oftewel twin flames, divine lovers. Twee mensen die – vaak ondanks extreme tegenstellingen in leeftijd, achtergrond, locatie, religie of levensvisie – intuïtief weten dat ze bij elkaar horen; één zijn. De seksuele aantrekkingskracht is (letterlijk) niet van deze wereld en de connectie is niet kapot te krijgen. Zij zijn de pioniers voor de nieuwe liefdestemplates en hebben daar geen handleiding voor. Deze verbinding valt dan ook niet in een hokje te plaatsen en overstijgt alle (tot nu toe) vertrouwde definities en gedragscodes over liefde.

Tweelingzielen komen voort uit één ziel die is opgesplitst in een vrouwelijke en mannelijke opponent (yin/yang). Deze verbinding is voor altijd en eeuwig. Hoewel hun relatie op aards niveau vaak of lange tijd vormloos blijft, is het absoluut een relatie van een zeer hoog kaliber. De relatie beweegt en manifesteert zich in meerdere dimensies. Deze energetische interactie zorgt ervoor dat vibraties in onze wereld verschuiven en de frequentie verhoogd wordt. Zij gaan ons dus voor en helpen ons in deze grote transitie, zodat onze ziel en menselijke vorm meer in overeenstemming komen en uiteindelijk samensmelten tot één multidimensionaal wezen (de vijfde dimensie).

het contrast met de fysieke wereld

Divine lovers kunnen – meestal onbewust op zielsniveau – contact maken met andere tijdlijnen en dimensies. Hun liefde kanaliseert zich door al deze onzichtbare, energetische lijnen, waardoor ze elkaar telepathisch kunnen voelen, spreken en zelfs ontmoeten. Het contrast met de fysieke wereld is zo gigantisch, dat het heel lastig is om de juiste balans te vinden. Alle geconditioneerde overtuigingen, ideeën en principes over liefde worden omvergeworpen. Wanneer we in de realiteit van deze samenleving denken(!) dat iets aan iemands gedrag niet oké is, niet strookt met hoe (wij geleerd hebben dat) het hoort, is dat misschien op een hogere frequentie totaal geen issue. Wie zegt dat de conditionering over relaties waarin wij zijn opgegroeid klopt? Is deze niet heel erg geënt op codependency? Op angst?

De paradox is dat juist deze angst enorm wordt uitvergroot in een relatie tussen tweelingzielen. Omdat het ego (de menselijke logica) grip wil krijgen op de situatie en de relatie, die intenser is dan elke andere ooit beleefde liefde – en alleen daarom al angstaanjagend is. Het ego begrijpt helaas (nog) niet wat daadwerkelijke liefde is en dus ontvouwt zich een dynamiek van aantrekken en afstoten. Dit resulteert in een transformatieproces waarin niets, maar dan ook niets wordt overgeslagen. Beide partners zorgen – overigens zeker niet moedwillig – dat de ander tot zijn/haar diepste kern doordringt, gaat werken aan alle (verborgen) kwaliteiten en talenten maar ook aan alle issues, trauma’s en schaduwkanten. Ze spiegelen elkaar, zijn elkaars leraar, heler, geliefde, bff, familie et cetera. Ze kijken rechtstreeks in elkaars ziel.

mannelijke en vrouwelijke energie in balans

Deze liefde is met niets te vergelijken en gaat met zoveel (zielen)pijn en worstelingen gepaard, dat het soms ondraaglijk heftig wordt voor zowel de divine masculine als divine feminine. (Het gaat niet per definitie over een man en vrouw, maar wel over de disbalans tussen mannelijke en vrouwelijke energie.) Door de ontmoeting leren beide de essentie van ware (zuivere) liefde kennen. Beide leren de mannelijke en vrouwelijke aspecten – die zowel op collectief als individueel vlak door de tijd volledig uit hun verband zijn gerukt – te herstellen. Normaal roepen we heel makkelijk: eerst zien (hoofd), dan geloven (hart). In deze verbinding werkt het precies andersom. Daarom speelt afstand een wezenlijke rol. De deconditionering van al deze oude programma’s is nodig om terug te keren naar de bron, waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn.

The divine (het universum) heeft de touwtjes in handen en laat de tweelingzielen in een magnetisch veld om elkaar heen bewegen, dansen bijna, totdat alle innerlijke tegenstrijdigheden en trauma’s zijn opgelost en zij in alle puurheid op dezelfde baseline aankomen: united in zichzelf en vervolgens met elkaar. Alleen zo kunnen zij onvoorwaardelijk liefhebben, vanuit empathie en saamhorigheid elkaar voeden en sterker maken. In alle vrijheid.

En daar gaan we langzaam maar zeker allemaal naartoe. We moeten eerst volledig voor onszelf kiezen, onszelf op zielsniveau heel maken, uitlijnen (alignment) om zo de zielsverbinding te kunnen maken op een hoger niveau. Elkaar in de vorm volledig vrij kunnen laten binnen een liefdesrelatie. Vanuit onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen. Vanuit authenticiteit en soevereiniteit.

Nicole

‘if love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever’ ― Erich Fromm