productie

je kern ontrafeld

‘de antwoorden zijn er al, je moet ze alleen weer terugvinden, in jezelf’
Het leven is een zoektocht. Iedereen is op zoek naar de zin van het leven. Dat kan een hele puzzel zijn als je door conditionering steeds verder verwijderd bent geraakt van wie jij in de kern bent. Als je niet ‘lekker in je vel’ zit, raak je soms het spoor volledig bijster. Vanuit haar riante rugzak helpt Chrit Werdmölder-Smeets je jouw kern te ontrafelen.

Chrit Werdmölder-Smeets

Je kunt er de vinger maar niet op leggen, waar het nu precies schuurt en wringt. De piekermodus gaat steeds meer en vaker aan en we denken ons uit deze impasse te kunnen denken. Of we zijn ervan overtuigd dat het na de vakantie wel weer gaat. Dat het ‘gewoon’ stress is en we even wat quality-time voor onszelf moeten inplannen. Allemaal belangrijk, maar meestal niet genoeg om de juiste richting voor jezelf te ontdekken.

“Tijdens de jaaropleiding PTSS en Zingeving heb ik mijn levenspadverhaal geschreven. In een flow van 20 minuten, alles opschrijven wat in me opkwam aan herinneringen die impact hadden in mijn leven”, vertelt Chrit. “Vervolgens kreeg ik de opdracht op zoek te gaan naar mijn ‘tak’, naar de tak die symbool staat voor mijn levenspad. Alles wat ik tijdens de volgende wandeling – aan de hand van mijn tak – zag, bleek een metafoor voor een gebeurtenis of een fase in mijn leven. Zo waardevol. Dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken!”

In deze productie nodigt ze jou uit aan de slag te gaan met je eigen levenspadverhaal. Chrit helpt je om hieruit jouw kernwaarden te ontrafelen en te ontdekken. “Soms zijn onze talenten voor onszelf namelijk zo vanzelfsprekend, dat we ze zelf niet als zodanig zien en een ander juist wel. Ik breng hier wat hulpmiddelen voor mee.”

Je verhaal delen mag maar moet niet. Aan het einde van de workshop ga jij naar huis met een persoonlijke affirmatie met daarin jouw kenwaarden verwerkt. Chrits kernwaarden zijn bijvoorbeeld: gelijkwaardigheid, vertrouwen, liefde, vrijheid, waardering & dankbaarheid. “Vertrouwen in eigen kunnen, liefde voor mezelf, de vrijheid om mijn eigen keuzes te maken en mijn eigen pad te kiezen en de dankbaarheid en de waardering voor wat er op mijn pad komt en wat ik mag leren en van mag groeien. Ik kies vrijuit!”

En dat gunt ze iedereen. Daarom geeft ze je nog een opdracht mee. De opdracht is om, net als haar, een tak te vinden met jouw eigen levensverhaal en daarmee een wandeltocht te doen. De symboliek onderweg is erg treffend. Heel waardevol om te ervaren en echt stil te staan bij je levenspad. Een prachtige manier om voor jezelf nog meer inzicht en bewustwording te creëren.

Deelnemers die achteraf willen reflecteren in een sessie van maximaal 1,5 uur, ontvangen € 25,- korting op de 1e afspraak.

wanneer

nog geen nieuwe datum

investering

waar