Blog door Nicole Smolenaers

liefde is… zoektocht naar (zelf)liefde

juli 2021

‘in love the paradox occurs that two beings become one yet remain two’ ― Erich Fromm
Relaties bestaan in allerlei vormen en gradaties en van iedere relatie leer je. Gaat een goede relatie niet vooral over de (ver)binding? Dus ook over de binding met jezelf? Gaat onvoorwaardelijke liefde niet over acceptatie, zelfacceptatie en volledig jezelf (kunnen) zijn. We horen niet voor niets zo vaak de uitspraak: je kunt een ander pas gelukkig maken als je zelf gelukkig bent. Zit daar niet juist de crux?

Als jong meisje droom je al van de prins(es) op het witte paard. Als jongeman ga je op zoek naar de man/vrouw die voor jou ‘de ware is’, of in ieder geval de meest veelbelovende kandidaat. Onze samenleving is zo ingesteld op dé relatie. Wanneer je lang single bent, vragen mensen je waarom? Ben je wel gelukkig? Alsof er iets mis met je is omdat je alleenstaand bent. (Believe me, i know.) Aan een (ogenschijnlijk) happy couple stellen we nooit die vragen. Terwijl lang niet iedere relatie zaligmakend is en soloseks best bevredigend kan zijn (Believe me, ik vind dit een grappige woordkeuze.) Vriendschappen op basis van loyaliteit en vertrouwen zijn eveneens goud waard en onmisbaar in je leven.

liefde als kunstvorm

De Duits-Amerikaanse psycholoog, filosoof en theoloog Erich Fromm geeft goede stof tot nadenken. “Immature love says: i love you because i need you. Mature love says: i need you because i love you.” Hij beweert dat romantische liefde een kunstvorm is en daarom focus, (zelf)kennis, discipline en geduld vergt. En “a sincere love for love itself!”

Een gezonde relatie is dus hard werken. Iedereen heeft – to a certain degree – behoefte aan vrijheid en behoefte aan binding. De hogere les zit volgens kenners in het leren geven zonder jezelf weg te geven, in de balans tussen samenzijn en je eigen identiteit bewaren. Maar geldt dit niet voor alle levensgebieden? Mijn vorige huisarts zei altijd: “Je kunt niet wachten tot je leven stabiel is, dat is onmogelijk, je moet zorgen dat jij in je basis stabiel bent.”

onopgeloste zaken

Om het nog wat ingewikkelder te maken, doet het universum (natuurlijk) ook mee aan dit spelletje. In onze ‘blauwdruk’ staan relaties die voorbestemd zijn, die ons belangrijke levenslessen leren. Zo ontmoeten we tijdens ons leven allemaal mensen die ons helpen (oude) thema’s op te lossen, helpen onze zelfliefde te vergroten of werkelijk in alles een spiegel voor ons zijn.

Dit zijn karmische relaties waar we gewoonweg niet omheen kunnen. Het zijn geen makkelijke relaties omdat je samen nog iets hebt uit te werken (karma). Je triggert elkaars pijnpunten, herkent en projecteert veel onopgeloste zaken op elkaar. Dit gaat vaak gepaard met heftige, intense emoties en wederzijdse afhankelijkheid binnen een dynamiek van aantrekken en afstoten. Door situaties opnieuw te beleven en andere keuzes te maken, kun je leren en groeien. Om zo uiteindelijk vrij en onafhankelijk in jezelf te zijn. (De geschiedenis herhaalt zich totdat de les geleerd is.)

Deze verbintenis is altijd tussen twee zielsverwanten. Hoewel er absoluut sprake is van liefde – anders trek je dit niet – kan je ook een karmische relatie hebben met een familielid of vriend(in).

een instant connection

Karmische relaties gaan over groei, terwijl soulmates en twin souls (twin flames) helend werken. Een soulmate hoeft eveneens geen liefdespartner te zijn. Je voelt echter wel een instant connection met deze persoon, die in de regel uit dezelfde zielengroep komt. Hij/zij komt in je leven als familielid, partner, vriend(in), collega, sportmaatje of tijdelijk contact om je op weg te helpen. Om je dichter bij je authentieke zelf te brengen.

Wederom een hulpbron in jouw persoonlijke bewustwordingsproces. Deze connectie maakt namelijk iets los in de diepte van je ziel, waardoor je jouw leven kan veranderen of je zicht krijgt op specifieke talenten en doelen in je leven. De impact overstijgt jouw persoon en beïnvloedt tevens je omgeving in positieve zin. (Als jij verandert, verandert de wereld met je mee.) Deze relatie kent vanaf het begin open communicatie vanuit een rotsvast vertrouwen en heeft over het algemeen een organisch ritme.

letterlijk jouw andere helft

Een tweelingzielenrelatie (twin souls) raakt een nog veel diepere laag. Een tweelingziel is letterlijk jouw andere helft. En daarmee ook je tegenpool, je spiegel in alles wat je doet en bent. Tweelingzielen komen voort uit één ziel (ying/yang) en hebben daardoor een onverwoestbare connectie, een verbondenheid waarin ze niets te kiezen hebben. De ander zorgt – overigens volledig onbewust – dat je tot je diepste kern doordringt, gaat werken aan alle (vaak verborgen) kwaliteiten en talenten maar ook aan alle issues en schaduwkanten. Het is een life changing love affair, vaak vormloos maar van een zeer hoog kaliber.

Na een onmiskenbaar gevoel van thuiskomen breng je een transformatieproces in elkaar op gang. Een proces waarin je rigoureus geconfronteerd wordt met je ego, je denkpatronen, aangeleerd gedrag en diepste angsten. Hij/zij kijkt recht in je ziel en kan zelfs op afstand jouw emoties en klachten waarnemen. Omdat deze verbinding zo immens is, verloopt de relatie altijd in diverse fasen waarin afstand (separatie) een factor is. De aantrekkingskracht blijft, waardoor je steeds weer naar elkaar toetrekt. Totdat de levenslessen geleerd zijn.

onvoorwaardelijke liefde

Deze levenslessen zorgen dat je mentaal, emotioneel en spiritueel je volle potentie bereikt. Je leert in onvoorwaardelijke liefde te zijn (verlicht/awakened), zonder de intentie om een ander te veranderen, te controleren of te domineren. Liefde is!

Vanuit hoger perspectief bekeken zijn relaties dus bedoeld om jezelf beter te doorgronden. Om jezelf te helen. Om de binding met jezelf aan te gaan en je vandaaruit te verbinden met anderen. Is de grootste les in liefdesrelaties dan niet om zelf eerst je eigen prins(es) op het witte paard te worden, voordat je in de buitenwereld daarnaar op zoek gaat?

Nicole

‘the task we must set for ourselves is not to feel secure, but to be able to tolerate insecurity’ ― Erich Fromm