productie

ontdek je systeemwijsheid

maandag

24 juni
‘waar is dit probleem de oplossing voor?’ ― Marianne Verrijt
Geen mens en geen gebeurtenis staat op zichzelf. Je maakt deel uit van systemen, in je gezin en andere omgevingen, met collega’s en vrienden. Gebeurtenissen en verbindingen uit het verleden werken diep op je in. Het krachtenveld hiervan beïnvloedt jou grotendeels onbewust, in alles wat je doet en waarom. Zicht krijgen op hoe factoren en symptomen resoneren, kan zorgen voor begrip en inzicht, waardoor patronen kunnen worden doorbroken. Deze manier van benaderen is systemisch.

Anne de Bruijn

Een bekende vorm van systemisch werken is een opstelling, een ruimtelijke weergave van een systeem. Bijvoorbeeld een familieopstelling, waarbij andere mensen je familieleden representeren. Afhankelijk van wat resoneert bij een representant zal er beweging of waarneming zijn, waardoor dynamieken in de onderstroom zichtbaar worden. Bij velen die in aanraking zijn gekomen met deze vorm van systemisch werken zal de vraag opkomen ‘hoe het toch kan dat zo zuiver gevoeld en waargenomen wordt, zonder dat de representant informatie heeft over de kwestie’.

De energetische ruimte, het veld waarbinnen wordt gewerkt, wordt gedragen door alle aanwezigen. De magie ontstaat door het (h)erkennen van de onderstroom en doordat we een houding van verwondering aannemen. Zonder oordeel, invulling of intentie, vanuit het lege midden. Je laat de informatie door je lijf stromen alsof je functioneert als een soort antenne.

De oorsprong van familieopstellingen ligt in Afrika. Voorouders worden geëerd en betrokken bij het oplossen van (dagelijkse) uitdagingen. Het betrekken van het geheel en het uitzoomen geeft zicht op je eigen plek in het systeem, welke verbinding er is en of er balans is in geven en nemen. Deze drie beginselen (orde, verbinding, balans) vormen de basis van de onderstroom in systemische wijsheid.

Intentie van deze productie is oefenen in het aanboren van je eigen systemische wijsheid; een bron die al in je zit. Anne de Bruijn neemt je, vanuit haar eigen ontdekkingsreis in het werken met het magische veld, mee door kleine oefeningen en afsluitend een opstelling. Verkennen van de onderstroom met haar beginselen en oefenen met het inzetten van je lijf als antenne vanuit een verwonderende houding. Je interventie mogelijkheden in je eigen dilemma’s maar ook in die van een ander worden hierdoor vergroot.

wanneer

24 juni
19.00 – 21.30 u.
(inloop v.a. 18.45 u.)

investering

€ 35,-
minimaal 4 deelnemers

waar

de entresol (via trap bereikbaar)
de SooS
Markt 9, Weert

ontdek je systeemwijsheid

Betaalmethode*