Blog door Nicole Smolenaers

onthecht, maar eindeloos geliefd

november 2022

‘what are you afraid of when nothing in the world actually belongs to you’ ― unknown
Het duwt, schuurt, snijdt en brandt. Diep binnenin mijn lijf. Het gemis van dierbaren die er niet (meer) zijn. En ondanks het immense verdriet is er troost in de wetenschap dat separatie een illusie is. Tijdens een Goedstof productie, in een meditatie begeleid door Anne, laat mijn vader me dat zo sterk ervaren. Precies een maand na zijn overlijden ‘neemt’ hij me mee en laat me zien dat alles oneindig is. “Zoom uit, observeer hoger, kijk breder, de liefde die ons bindt gaat nooit verloren”, klinkt zijn stem in mijn hoofd terwijl de tranen over mijn wangen rollen. Het raakt me zo krachtig dat emoties me overspoelen; iets wat mij werkelijk nooit gebeurt. Nu begin ik de boodschap langzaam te begrijpen.

Als we even niet naar de details van ons leven kijken, maar onszelf zien als onderdeel van een familiesysteem en een gemeenschap, een stad, een land, een planeet, doen onze dagelijkse beslommeringen er dan nog toe? Is het lastig om dat verband te zien, zoom dan verder uit. Hoe groot (belangrijk) is de aarde wanneer we haar positie bekijken binnen ons zonnestelsel, dat ook weer deel uitmaakt van een groter geheel. Hoe significant zijn de uitdagingen in onze beperkte buitenwereld vanuit dat oogpunt gezien?

Doet het er werkelijk toe wat onze buurman vindt van onze nieuwe auto op de oprit? Of van de voortuin die veel te slecht wordt onderhouden? Is de teleurstelling van die vriendin als je vanavond de afspraak afzegt – omdat je het nu even niet trekt – van levensbelang? Wat is de betekenis van al deze gedachten als je volledig uitzoomt? Precies, helemaal niets!

heroverwegen en uitfilteren

Zelfs thema’s als de pandemie en stijgende gasprijzen kunnen we hieronder scharen. Ook dat zijn facetten uit de 3D-template van gehechtheid. Gehechtheid aan materie, aan ego, codependentie, relatievormen en gedragspatronen. Het is hoog tijd dat we deze overtuigingen radicaal heroverwegen en uitfilteren, zodat we weer uitlijnen met onze oorspronkelijke blauwdruk. Hoog tijd dat we ons onthechten van de eeuwenoude geconditioneerde (denk)patronen, ongeschreven regels en verdedigingsmechanismen.

Begrijp me niet verkeerd. Ook ik worstel met de juiste verhouding van dit principe; vraag me af waar de balans te vinden is om het op een gezonde manier in dit leven te integreren. Maar, sinds die ene Goedstof productie, haalt ieder orakelkaartje dat ik trek me terug bij de les. (Liefdevolle seintjes van mijn vader?)

in verbinding met alles

De rode draad is kraakhelder: look at the bigger picture! Verschuif je perspectief. Erken de verbinding met alles en iedereen, met het groter geheel en vertrouw op de interactie. De wisselwerking tussen alles wat nu is, maar ook tussen alles wat was en komen gaat. Herinner je de verloren delen van je ziel en heel jezelf. Maak je vrij van het paradigma dat alles baseert op angst en weerstand, op zwart en wit. Deze innerlijke shift is essentieel voor de overgang van macht en controle (3D = ego) naar liefde en vertrouwen (5D = hart), naar de mensheid in harmonie.

Wij (als mensheid) zijn slechts een piepklein stofwolkje in het oneindig universum en durven toch te denken dat alles om ons draait. We hechten zo aan onze schijnveiligheid en tastbare ijkpunten. Ook op persoonlijk vlak verdwalen we nogal eens in onze subjectieve beleving van het leven. We laten ons afleiden en misleiden door ‘futiliteiten’ die in verhouding tot ons complete zielenbestaan niet meer zijn dan een zacht, stiekem ontglipt scheetje.

Dat is ego; een op angst gebaseerde overlevingsmodus die uiteindelijk vaak leidt tot onbevredigende relaties, pittige obstakels, gemiste kansen en burnouts. In plaats van ons klein te houden en te verstoppen achter deze achterhaalde template, kunnen we ook proberen vertrouwen te hebben in dat groter geheel, waarin alles en iedereen in liefde verbonden is. Want, dan leven we vanuit een hoger bewustzijn met een hogere trillingsfrequentie die automatisch – wet van aantrekking – meer gewenste en gelijkgestemde situaties aantrekt. Dan kan alle potentie (kennis, passies en talenten) die in onze blauwdruk opgeslagen ligt zich organisch en harmonieus ontwikkelen. Dan kunnen we een zinvol leven realiseren in lijn met onze zielenmissie, in lijn met het groter geheel (universum).

authentieke afstemming

Hoe meer we uit vertrouwen en liefde handelen, hoe meer overvloed en positiviteit we ervaren. Als we allemaal ons hart volgen en luisteren naar onze innerlijke stem (ziel), heeft dat niet alleen een positieve invloed op ons eigen leven, maar ook op onze directe omgeving. In mijn ogen is dat de enige manier om de authentieke afstemming (alignment) te herstellen.

En dat is waar de magie begint, waar bevestigende seintjes en synchroniciteit compleet onverwacht opduiken uit het niets. Om open te staan voor deze verrassingen in het leven, moeten we onszelf de ruimte geven door de controle te laten varen. We zijn geen lichaam met een ziel. We zijn een ziel die levenservaring opdoet in een menselijk lichaam. In wezen is alles tijdelijk: emoties, gedachten, spullen, situaties en zelfs de menselijke vorm. We kunnen ons overal mee verbinden zonder er gehecht aan te raken, zonder er verwachtingen op te zetten of waardeoordelen aan te hangen. Just go with the flow! Vertrouw met hart en ziel dat je in dit leven geleid en begeleid wordt. Het universum maakt geen fouten.

alleen liefde blijft

Als ik iets geleerd heb van mijn vaders laatste maanden, is het dat status, trots, prestaties, geld en ego geen duurzame waarde hebben. Wat we achterlaten is liefde. Het verschil dat we maken in het persoonlijke leven van anderen. De impact die we maken in elkaars hart. Alleen liefde blijft!

Meer dan ooit heb ik ook gezien dat oprechte liefde moedig is, verantwoording neemt en vergevingsgezind is. Dat liefde ook zacht en kwetsbaar mag zijn. En dat liefde resoneert door onze waarheid te leven. Door te vertrouwen op ons hart en de ware zielsverbindingen die we vanuit dat liefdevolle centrum omarmen.

Dus leef je leven, zonder angst, in verbinding met alles en iedereen. Voel je vrij om je innerlijke drive te volgen, zonder excuses of concessies, en vertrouw erop dat je zo bijdraagt aan het groter geheel.

Dank je pap!

Nicole

‘true detachment isn’t separation from life but the absolute freedom to explore living’ ― Ron. W. Rathbun