professional

Renny de Bruyn

osteopaat | auteur | motivator

‘iedere spontaan ontstane pijn of klacht vindt zijn oorsprong in het emotionele brein’
Renny de Bruyn

Renny is geboren en getogen in Eindhoven, een Brabander pur sang dus. Hij is vader van Maaike, Anne en Dorus, bonusvader van Charlotte, Isabelle en Willem en grootvader van een groeiend aantal kleinkinderen.

Na zijn studie aan de pedagogische academie en de opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding volgt hij de academie van fysiotherapie in Utrecht, de academie voor osteopathie Fico in Antwerpen en behaalt hij de titel Master-Practioner NLP in Gent. Deze brede basis in combinatie met zijn jarenlange ervaring in het werken met mensen met de meest diverse lichamelijke en emotionele problemen, resulteert in een cliëntgerichte therapie, waarbij gezondheid en geluk altijd voorop staan. 

Verder heeft hij zich verdiept in de echte oorzaak van (chronische) fysieke pijn. Hij geeft oplossingen om deze pijnen echt te lijf te gaan, zonder alleen maar symptoombestrijding te doen. Zijn bevindingen, kennis en ervaring op dit gebied heeft hij verwerkt in twee boeken: Pijn als positieve Boodschap (2007) en Nooit meer Hoofdpijn (2010).

Door collegiaal overleg, intervisie en het volgen van workshops toetst Renny, die sinds 1984 reeds een eigen praktijk heeft, voortdurend zijn deskundigheid. Hij onderscheidt zich in zijn werkwijze, omdat hij niet alleen de lichamelijke klacht behandelt, maar in samenspraak ook de oorzaak van het lichamelijke probleem onderzoekt (Heb ik last van mijn lichaam of heeft mijn lichaam last van mij?). 

Nederland telt 1 miljoen patiënten met chronische pijnen. Dit aantal stijgt jaarlijks gestaag, net als het aantal pijnklinieken en varianten van pijnstillende medicijnen. Ook het aantal wetenschappelijke studies, die de oorzaken van pijn onderzoeken en de bestrijding van de pijn effectueren, neemt toe.

Enerzijds groeit de wetenschappelijke kennis en kunde, anderzijds is er een toename van het aantal patiënten met pijn en de mate waarin deze patiënten pijn ervaren. Renny legt graag de vinger op de zere plek en verklaart deze tegenstrijdige berichtgeving. Hij legt uit wat de echte oorzaak van fysieke pijn is. En geeft oplossingen om deze pijnen echt te lijf te gaan, zonder alleen maar symptoombestrijding te doen.

‘als je goed in je vel zit, zit alles in je vel goed’