productie

de wereld & jij in transitie

‘embodying more love on this planet’ – Oracle Girl
Van vissen naar het watermantijdperk – van 3D naar 5D – van 7 naar een 9 centrum mens – van angst naar vertrouwen – van afgescheiden naar eenheidsbeleving – van cognitief naar hart-breincoherentie – van matrix naar quantumveld - van slaaf naar authentieke soevereine mens – van ego naar multidimensionaal wezen. Dit alles komt aan bod in de lezing van Delilah Verhoeven over de wereld in transitie.

Delilah Verhoeven

Voel je ook dat de wereld niet meer hetzelfde wordt dan wat die ooit is geweest. Dat er grote veranderingen gaande zijn? En dat die veranderingen grote impact hebben op iedereen? Wanneer je kennisneemt van de achterliggende grotere bewegingen die hieraan ten grondslag liggen, kan je dit helpen te ontspannen, mee te bewegen en het ‘oude’ los te laten.

Delilah spreekt vanuit haar achtergrond in onder andere astrologie en quantum human design over de shift van de mens en de wereld in deze overgangstijd. Vanuit het overzicht van tijdperken, de achtergrondfrequentie en de evolutie van de individuele mens brengt zij de eerdergenoemde begrippen tot leven.

Van de ‘wereld in transitie’ zoemt zij verder in op ‘jij in transitie’. “In de wereld om ons heen heerst veel chaos. Wat is waarheid? Wat klopt? En hoe vind jij je weg door de steeds sterker wordende jungle van ‘waarheden’?”

Je kunt niet uitvinden wat de waarheid is wanneer je niet in integriteit leeft met jezelf. Want dan ben je bezig je waarde te bewijzen aan de buitenwereld. Dat maakt dat je niet jouw grotere verhaal kunt zien vanwege de beperkte perspectieven die dat met zich meebrengt.

Wanneer je vanuit integriteit leeft met je lichaam, je energie, je hulpbronnen, jouw moreel en je identiteit, dan word je intuïtie helder waardoor je bij jouw waarheid komt. Dit is de informatie die je nodig hebt om je levensdoel en zielendoel vorm te geven. Zodat je elke dag weer zin hebt in het leven met vreugde, veerkracht en vitaliteit. Het ervaren van steeds grotere welzijnsniveaus. Dat is waar we naartoe evolueren.

In de lezing staat de aansluiting op de informatie centraal. Zodat je niet alleen cognitief begrijpt maar ook voelt waar het over gaat. Het is dus meer een overdracht dan een lezing. We gaan ook begrippen als resonantie ervaren door een oefening. Hierdoor kan je perspectief over jezelf in de wereld veranderen en je meer vertrouwen krijgen in een positieve toekomst.

wanneer

nog geen nieuwe datum

investering

waar